Croeso i beta gan The Audience Agency

Rydym yn adeiladu'r genhedlaeth nesaf o offer mewnwelediad sy'n cael eu gyrru gan ddata ar gyfer y celfyddydau & sector diwylliant ac rydym am i chi fod gyda ni bob cam o'r ffordd.Sgroliwch i lawn i ddarganfod mwy about beta

Beth yw beta?

Rydyn ni wedi bod yn siarad â'n defnyddwyr lawer yn ddiweddar. Gofynom beth sydd angen i chi ddefnyddio data eich cynulleidfa, a beth sy'n eich atal rhag cael y gorau ohono.

Rydyn ni wedi gwrando, a nawr rydyn ni'n adeiladu teclyn mewnwelediad cynulleidfa'r genhedlaeth nesaf. Rydyn ni am ei gwneud hi'n hawdd i chi ddod o hyd i'r wybodaeth rydych chi ei hangen fwyaf a'i defnyddio'n effeithiol i gyflawni'ch nodau.

Sut y gallwch ei ddefnyddio heddiw

Yn dibynnu ar ba data sydd gennych gallwch chi eisoes:

  • Gweld a lawrlwytho adroddiad cynulleidfa sy'n cydymffurfio â Arts Council England ar unwaith.
  • Gweld eich dalgylchoedd tocynnau ac arolygu.
  • Cael trosolwg o'ch proffiliau Audience Spectrum.
  • Deall proffiliau Mosaic UK a Mosaic Scotland eich cynulleidfaoedd.
  • Cymharwch broffiliau eich cynulleidfa rhwng dau gynhyrchiad.
  • Driliwch i lawr i'r ardaloedd awdurdod lleol y mae eich archebwyr yn dod ohonynt.
  • Lawrlwythwch eich data arolwg.

Helpwch ni i'w wneud yn well i chi

Byddwn yn ychwanegu a gwella nodweddion trwy'r amser ac rydym am i chi fod gyda ni bob cam o'r ffordd. Pan fyddwch mewngofnodi i beta fe welwch amrywiaeth o ffyrdd y gallwch chi roi eich awgrymiadau a'ch syniadau i ni yn hawdd. Mae'r adborth hwnnw'n hanfodol i ni fel y gallwn adeiladu nodweddion newydd sy'n ddefnyddiol i chi a gwella'r rhai sy'n bodoli eisoes.

Sut mae'n cyd-fynd â Audience Finder a Show Stats

Os ydych chi eisoes yn defnyddio Audience Finder a Show Stats peidiwch â phoeni, nid ydyn nhw'n mynd i unman. Rydyn ni am i chi allu cyrchu'r offer rydych chi'n eu hadnabod ac yn dibynnu arnyn nhw wrth i ni adeiladu'r offeryn newydd hwn.

Os ydych chi eisoes yn defnyddio Audience Finder a Show Stats rydych chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer beta.

Yn barod i ddechrau?

Cais am ddolen fewngofnodi

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad a'r gwasanaeth gorau i chi. Parhewch i ddefnyddio'r wefan os ydych chi'n hapus â hyn neu darllennwch ein polisi i ddarganfod mwy.